OP DE BRES VOOR DE BRESSERPRIJS

OP DE BRES VOOR DE BRESSERPRIJS

Als er iemand in de haarvaten van het Haagse Hofkwartier zat, dan was het wel Jan Paul Bresser. De in 2015 overleden journalist, schrijver en dichter kende werkelijk íedereen en maakte óveral een praatje. Om de naar hem vernoemde journalistieke prijs voor het mooiste verhaal over Den Haag in ere te houden, is geld nodig.

Door Jasper Gramsma

Nagedachtenis

Bressers observaties van zijn geliefde Hofkwartier waren geregeld onderwerp van zijn columns voor de Haagsche Courant en in zijn boeken. Verwondering, beeldend taalgebruik en een lichte toon typeren de stijl van de schrijver. Een unieke combinatie, zo vond ook de redactie van de krant Het Hofkwartier, waarvoor Bresser in zijn laatste jaren vrijwel elke ondernemer in de buurt portretteerde. Dus riepen zijn collega’s ter nagedachtenis aan Bresser een landelijke journalistieke prijs in het leven voor het mooiste verhaal over Den Haag.

Succes

Jan Paul Bresser in zijn geliefde Hofkwartier. | Foto: Merlijn Doomernik

Op 21 juni vorig jaar, zijn derde sterfdag, werd de Jan Paul Bresserprijs voor het eerst uitgereikt aan de achttienjarige Hizir Cengiz voor zijn essay over de Schilderswijk in De Groene Amsterdammer. De onderscheiding heeft ertoe bijgedragen dat deze jonge journalist zijn opwachting maakte tijdens de afgelopen editie van het literaire festival Winternachten. Dit succes maakt dat de initiatiefnemers de prijs graag jaarlijks op 21 juni willen toekennen aan de journalist, columnist of schrijver die het mooiste verhaal schrijft over Den Haag in ‘Bresserstijl’.

Hizir Cengiz, de eerste winnaar van de prijs. | Foto: Hans Ringnalda

Giften

“Het is een unieke prijs waarbij we Jan Pauls naam in herinnering houden, maar vooral ook Den Haag eer aan doen,” zegt Bressers weduwe Ineke om het belang ervan te onderstrepen. Maar om dat te kunnen doen, zijn giften nodig: de Jan Paul Bresserprijs bedraagt 1.500 euro en een bronzen musje van de Haagse kunstenaar Loek Bos. Ook de kosten van de uitreiking in Bodega De Posthoorn moeten worden gedekt. “Voor dit jaar hebben we 1.000 van de 3.000 euro binnen, maar het liefst bouwen we door aan een fonds voor de komende jaren,” aldus Ineke Bresser. “Iedereen die bijdraagt, wordt genoemd en krijgt een uitnodiging voor de uitreiking. Ook zullen we een aantal boeken van Jan Paul verdelen.”

Opgeven

Meedingen naar de eer van het mooiste verhaal over Den Haag of iemand anders opgeven als kanshebber kan natuurlijk ook. De jury, bestaande uit schrijfster Sanneke van Hassel, oud-hoofdredacteur van de Haagsche Courant Peter ter Horst, journalist Casper Postmaa, schrijver Christiaan Weijts en de voorzitter, historicus Wim Willems, verwelkomt fictie- en non-fictieverhalen, gepubliceerd tussen 21 juni 2017 en 1 juni 2018 in een krant, tijdschrift of bundel.

Stukken kunnen worden ingezonden naar janpaulbresserprijs@gmail.com.
Bijdragen kunnen worden gestort op NL 10 TRIO 2024941982 ten name van V. van Koppenhagen onder vermelding van Jan Paul Bresserprijs.

Op de hoogte blijven van alles wat er in de buurt gebeurt? Volg Hofkwartier Den Haag dan op Facebook of Instagram voor alle updates.