ALV 27 juli 2021

ALV 27 juli 2021

Uitnodiging ALV 27 juli 2021

Geachte leden van de BIZ Hofkwartier,

De BIZ is voor 5 jaar verlengd: 58% van de leden heeft gestemd en daarvan heeft 73% voorgestemd. Een resultaat voor het bestuur in oprichting om tevreden mee te zijn.

Bas Winkler en Jan van Eijk zijn de twee leden van het oude bestuur die nog aan zijn gebleven. Bas heeft te kennen gegeven terug te willen treden en alleen aan te willen blijven als adviseur. Jan stelt zich opnieuw verkiesbaar. Daarnaast zijn Armand van der Geld, Karin van der Slot en Simon van Driel kandidaat. De laatste, geen ondernemer in het Hofkwartier zijnde, als technisch voorzitter.

Het bestuur zoekt nog naarstig naar nieuwe leden. Een uitbreiding tot zeven is gewenst. Dat betekent dat we graag drie nieuwe leden zouden verwelkomen. Nadat het bestuur is gekozen verdeelt het onderling de taken. Tot zondag 18 juli kunnen kandidaten zich melden bij de beoogd voorzitter, Simon van Driel (s.j.vandriel@outlook.com) of de beoogd secretaris Karin van der Slot (karin@paleishotel.nl). Het zou fijn om zijn jonge nieuwe leden er bij te hebben, er is werk genoeg te doen. Het mooie Hofkwartier verdient een krachtige ondernemersvereniging.

Inmiddels hebben zich twee kandidaten gemeld; Roy van Doornik en Marc Tielrooij.

De ledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 juli in het Venduehuis. We beginnen om 19.00 uur en er is inloop vanaf 18.30 uur. Uiterlijk 20.30 uur hopen we de vergadering te kunnen sluiten. Voor broodjes wordt gezorgd. Het zou fijn zijn als leden ons even kunnen laten weten of ze gebruik willen maken van de eenvoudige broodmaaltijd in verband met het aantal te bestellen broodjes.

Als punten op de agenda staan, naast de bestuurssamenstelling, in ieder geval de volgende punten:

–     het houden van een Royal Marché of andere festiviteit evenementen.
–     De situatie rond internetsupermarkt FLINK in de Prinsenstraat
–     De verkeerssituatie Prinsenstraat en de groeiende behoefte van daar gevestigde ondernemers (en bewoners) om deze straat voor autoverkeer af te sluiten.

Het is uiteraard mogelijk en zelfs wenselijk agendapunten in te brengen. Ook graag uiterlijk 18 juli in verband met het opstellen van een agenda.

Graag tot ziens op dinsdag 27 juli.

Bas Winkler, huidig voorzitter van de BIZ.
Simon van Driel, beoogd voorzitter van de BIZ