OPVALLENDE STRAATNAMEN IN HET HOFKWARTIER

OPVALLENDE STRAATNAMEN IN HET HOFKWARTIER

De Papestraat, de Oude Molstraat en de Juffrouw Idastraat: dat de plekken in het Hofkwartier heten zoals ze heten, nemen we vaak ter kennisgeving aan. Maar hoe komen ze aan hun namen? We gingen op onderzoek.

De Drie Mollen

De ontstaansgeschiedenis van de naam Molenstraat is onbetwist: deze is vernoemd naar de Noordmolen, een middeleeuwse korenmolen die in de 16de eeuw al niet meer bestond. De (Oude) Molstraat krijgt zijn naam in 1592 als de herberg De Drie Mollen er gevestigd is, ter hoogte van de Groenmarkt: hét punt waarvandaan bezoekers uit het zuiden dan de stad binnenkomen. Wanneer er rond 1620 elders in het centrum nog een Molstraat wordt aangelegd, gaat men onderscheid maken tussen de ‘Oude’ en de ‘Nieuwe’ Molstraat.

Oude plattegrond van Den Haag.

Yda van Dorp

Over de naam van de Juffrouw Idastraat doen verschillende verhalen de ronde. Hij is mogelijk vernoemd naar ene Yda van Dorp, over wie niets meer dan haar naam bekend is. Maar een meer tot de verbeelding sprekende lezing is dat de naamgeefster een ‘kloppertje’ is, dat bij de inwoners langsging om te vertellen waar de verboden katholieke eredienst werd gehouden. Dat de Oud-Katholieke schuilkerk in deze straat staat, maakt dat aannemelijk. De Papestraat wordt in 1373 voor het eerst vermeld, maar de herkomst van de naam is onzeker. Uiteraard kan het zijn dat er een heer Pape in de straat woonde, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de straat destijds richting de woning van de priester/paap liep.

De Schuilkerk in de Juffrouw Idastraat.

Stove

Ook over de Nobelstraat, die vroeger eveneens Papestraat heette, bestaat geen volledige duidelijkheid. Zeker is in elk geval dat de straat niet is vernoemd naar de Zweedse scheikundig Alfred Nobel. Wel zou het kunnen dat er een familie Nobel in de straat heeft gewoond, of eigenaar was van de grond. Een tweede verklaring luidt dat hier in de 15de eeuw een ‘stove’ is voor de opvang van armen en bedelaars, een ‘nobel’ initiatief. Maar ook aan het feit dat in deze straat vele hooggeplaatste figuren – oftewel notabelen/nobelen – een huis bezaten, zou de straat zijn naam te danken kunnen hebben.

Alfred Nobel is in elk geval niet de naamgever van de Nobelstraat.

 

Hanne

De Annastraat staat in 1356 bekend als de Hanne Wittestraat, vernoemd naar een van de huiseigenaren aldaar. In de 15de eeuw wordt de straat Lapstraat gedoopt, waarschijnlijk naar de kleine woningen voor arme ouderen die het Sint Nicolaas Gasthuis er bezat. Of Anna een verbastering is van Hanne, of een heel andere, onbekende vrouw, vertelt de geschiedenis niet.