Persbericht: Hoe ziet de toekomst van de Haagse binnenstad eruit?

Persbericht: Hoe ziet de toekomst van de Haagse binnenstad eruit?

Hoe ziet de toekomst van de Haagse binnenstad eruit? En… hoe ziet de Haagse binnenstad er in de toekomst uit?

Op die twee vragen geven de gemeente Den Haag en Stichting Binnenstad Den Haag (StiBi) de komende tijd, samen met zoveel mogelijk belanghebbenden bij de binnenstad, antwoord.
De gemeente en StiBi werken al ruim twintig jaar samen aan de ontwikkeling van de binnenstad. Hun partnership is succesvol. Anno 2021 is de binnenstad een economisch kerngebied dat circa 30 miljoen bezoekers per jaar trekt en 45.000 banen schept. Ook is de binnenstad de ‘huiskamer van Den Haag’, waar mensen wonen, werken, recreëren en studeren.

Binnenstadsplan 2030.

Het nieuwe Binnenstadsplan 2030 dat wordt ontwikkeld, is een vervolg op het huidige Binnenstadsplan. Het moet antwoord geven op de vraag waar de gemeente, ondernemers, eigenaren, bewoners, ontwikkelaars, beleggers en andere gebruikers van het gebied de komende jaren samen in gaan investeren.

Stadsbreed proces

De uitwerking van het toekomstbeeld duurt circa een jaar. Die tijd wordt onder andere besteed aan gesprekken met een groot aantal belanghebbenden. Naast bekende partijen als ondernemers, bewoners en eigenaren, zijn bijvoorbeeld ook jongeren, studenten, culturele instellingen en openbaar vervoerorganisaties betrokken. Iedereen kan zijn/haar wensen, ideeën, ambities en uitdagingen voor
de binnenstad inbrengen. Vanaf het najaar kunnen alle inwoners van Den Haag ook meepraten, via een online platform. Doel van alle gesprekken met de stad is een breed gedragen toekomstvisie te formuleren voor ‘het bekendste visitekaartje’ van Den Haag.

Binnenstad binnenstebuiten

De naam van het ontwikkelproces is Binnenstad binnenstebuiten.  Ad Dekkers, directeur Bureau Binnenstad Den Haag: ‘Behalve dat we het een inspirerend motto vinden, geeft het ook twee typische essenties weer van het gebied. Namelijk dat iedere verandering in de buitenwereld zich altijd razendsnel afspiegelt in de binnenstad. En dat de binnenstad dé etalage is waarmee Den Haag zich aan de buitenwereld presenteert.’

​Concreet en stimulerend

Wethouder Economie en Binnenstad Saskia Bruines: ‘Het doel van Binnenstad binnenstebuiten is enerzijds een solide en concreet, en anderzijds een inspirerend en stimulerend Binnenstadsplan 2030 te ontwikkelen waarmee alle partijen verder kunnen bouwen. De binnenstad heeft sterke troeven in handen om Den Haag door te ontwikkelen als attractieve èn innovatieve internationale stad voor bewoners, bezoekers, talent en bedrijven. Samen met de stad maken we keuzes die passen bij de tijd van nu, en vullen we de toekomst verder in.’

Grote opgaven

De vraagstukken die er liggen, zijn fors. Mobiliteit, wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en digitalisering zijn actuele thema’s voor de binnenstad. De gevolgen van de coronacrisis bóvenop alle andere veranderingen in de retail, vragen om een herijking van de functiemix en het ondernemersklimaat in de binnenstad. Parallel spelen de renovatie van het Binnenhof (in 2030 een vernieuwde publiekstrekker) en de ontwikkelingen in het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst een rol. Om goed in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen in en rond de binnenstad, is niet alleen een inhoudelijke, maar ook een heldere ruimtelijke visie nodig.

Resultaat

Het resultaat van het ontwikkelproces, oftewel het Binnenstadsplan 2030, is te vergelijken met een blauwdruk. Het plan bestaat uit een inhoudelijk en beeldend uitgewerkt toekomstbeeld, een helder ruimtelijk plan en concrete beleidsdoelen. Ook de uiteindelijke uitvoering zal publiek-privaat gestalte krijgen.