Piet Heinplein: vervangen bruggen en kademuren en herinrichting

Piet Heinplein: vervangen bruggen en kademuren en herinrichting

De bruggen en kademuren op het Piet Heinplein zijn aan vervanging toe. Ook maakt de gemeente de gracht onder het plein weer open. De (voorbereidende) werkzaamheden zijn al begonnen. Begin 2024 is de vernieuwing van het plein klaar.

De kademuren rond het Piet Heinplein en de bruggen naar de Elandstraat en de Anna Paulownastraat staan op houten palen. Door een bacterie in het water zijn de houten palen aangetast. Daarom vervangt de gemeente de bruggen uit 1902 en de houten fundering van de kademuren.

Tegelijk krijgt het Piet Heinplein een andere indeling. De overdekking van de gracht tussen de 2 bruggen in verdwijnt. Hierdoor wordt de gracht weer zichtbaar, net als vroeger. Ook komt er een plek waar (rondvaart)boten kunnen aanleggen. Het werk aan de bruggen, de kades en het plein starten in het eerste kwartaal van 2022.

Online bijeenkomst

Op 18 mei 2021 was er een online informatiebijeenkomst over het Piet Heinplein. De gemeente vertelde toen meer over de plannen en de werkzaamheden die vanaf 28 mei 2021 zijn gestart. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via onderstaande link. Het programma Microsoft Teams opent zich vanzelf. Bij de keuze tussen ‘teamsapp downloaden’ of ‘bekijk op het web’, kiest u voor ‘bekijk op het web’.

Bijeenkomst 18 mei bekijken(externe link)

Werkzaamheden

Rond het plein liggen datakabels en grote leidingen voor de stadsverwarming en elektriciteit. Deze moeten verplaatst zijn voordat het werk aan de brug, kademuren en het plein kan beginnen. Het verplaatsen van de leidingen gebeurt op verschillende tijdstippen en duurt naar verwachting tot het 1e kwartaal van 2022.

Nieuwe hoogspanningskabels: 28 mei tot 10 augustus 2021

Stedin verlegt in deze periode de hoogspanningskabels. Deze kabels leveren elektriciteit aan het centrum van de stad. Het is niet mogelijk om alleen het stuk bij het Piet Heinplein te verplaatsen. Daarom legt Stedin tussen de Elektriciteitscentrale in de De Constant Rebecquestraat en het elektriciteitsstation in de Nieuwe Schoolstraat nieuwe hoogspanningskabels. Tussen de hoek Mauritskade en het Louis Couperusplein ligt al een nieuwe kabel.

De aanleg van deze kabels gebeurt voor het grootste deel via een ondergrondse boring. Dit geeft alleen overlast bij het punt waar de boor de grond in gaat en weer de grond uitkomt. Op de route zelf is niets te merken van de boring. Er is geen gevaar voor de omgeving op trillingen of het inzakken van de grond.
Waar ondergronds boren niet kan, gebruikt Stedin een graafmachine om een geul te graven. Hier wordt een buis ingelegd. De nieuwe elektriciteitskabels worden door deze buizen heen getrokken. Dit gebeurt op een later moment.

Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Als het nodig is wordt er in de avonduren of in het weekend gewerkt. Er is geen stroomonderbreking.

Boorlocaties:

 • Deel 1: van de Marnixstraat tussen de De Constant Rebecquestraat en Joseph Ledelstraat tot de Elandstraat tussen de Vondelstraat en 2e de Riemerstraat
 • Deel 2: van de Elandstraat tussen de Vondelstraat en 2e de Riemerstraat naar de Hogewal tussen Toegangspoort Koninklijke stallen en Kruispunt Noordeinde
 • Deel 3: Hogewal tussen toegangspoort Koninklijke stallen en kruispunt Noordeinde naar de Mauritskade tussen de Willemstraat en de hoek met het Louis Couperusplein.
 • Ook na deze periode werkt Stedin aan de elektriciteitskabels. Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor verkeer.

Stadsverwarmingsleiding: 7 juni tot en met 23 juli 2021

Eneco verplaatst de stadsverwarmingsleidingen rond het Piet Heinplein. Ook in de Anna Paulownabrug zit een stadsverwarmingsleiding. Deze brug wordt in 2022 vervangen voor een nieuwe brug. Er wordt daarom een tijdelijke stadsverwarmingsleiding over de brug gelegd. Het werk gebeurt maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 17.00 uur.

Als Eneco de levering van warmte en warm water korte tijd moet onderbreken en u bent klant van Eneco, dan krijgt u een paar dagen voor de onderbreking bericht. U vindt meer informatie op de website van Eneco(externe link).

Overlast 28 mei tot en met 10 augustus 2021

Stedin en Eneco proberen overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch merkt u iets van de werkzaamheden:

 • Er zijn graafwerkzaamheden op het Piet Heinplein, Kortenaerkade Anna Paulownastraat en Hogewal.
 • Het werkterrein en opslagterrein voor materialen is afgezet met bouwhekken
 • (Geluids)hinder van bouwverkeer en machines op de plekken waar gewerkt wordt
 • Delen van de stoep, het fietspad en de weg zijn afgesloten.
 • Autoverkeer en fietsers worden omgeleid.

Omleidingsroutes voor autoverkeer

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Woningen en winkels blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers bereikbaar. Wel zijn delen van de weg afgesloten voor autoverkeer en fietsers.

Vanaf 31 mei tot en met 10 augustus:

De Elandstraat tussen de kruising Zoutmanstraat/Vondelstraat en de 2e de Riemerstraat is afgesloten.

 • Doorgaand verkeer richting Centrum Noord rijdt om via de Burgemeester Patijnlaan, Alexanderstraat of Zeestraat richting Scheveningseweg en Carnegielaan. Vervolgens bij de Groot Hertoginnelaan linksaf richting Koningin Emmakade.
 • Doorgaand verkeer richting de A12 en de N44 rijdt via de Vondelstraat, Elandstraat, Koningin Emmakade en Laan van Meerdervoort richting Koningskade.
 • Bestemmingsverkeer voor de Tollenstraat en Bilderdijkstraat kan via de Elandstraat blijven rijden.

Vanaf 7 juni tot en met 23 juli:

Het Piet Heinplein en de Anna Pauwlonastraat tussen Piet Heinplein en Kortenaerkade is afgesloten. Dat geldt ook voor de Kortenaerkade vanaf het Piet Heinplein tot de De Ruiterstraat.

 • Bestemmingsverkeer voor de Piet Heinstraat kan rijden via:
  • de Elandstraat/2e Riemerstraat of
  • het Anna Paulownaplein, de Bazarstraat en de Trompstraat rijden. Het eenrichtingsverkeer in de Trompstraat is tijdelijk aangepast.
 • Vanaf de Hogewal kan verkeer de wijk uit via de Prinsessewal of de Toussaintkade.
 • Vanaf de Anna Paulownastraat naar de Mauritskade en Hogewal rijdt u om via de Laan van Meerdervoort en de Alexanderstraat.

Aangepaste omleidingsroutes doorgaand verkeer Trompstraat (7-11 juni) en Zeestraat (7-25 juni)

In de buurt van het Piet Heinplein worden op 2 plekken andere werkzaamheden uitgevoerd: in de Trompstraat en de Zeestraat. Hierdoor zijn de geplande omleidingsroutes via de Trompstraat en Zeestraat in deze periode iets aangepast.

 • De Trompstraat is van maandag 7 tot en met vrijdag 11 juni gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer vanaf de Trompstraat richting Laan van Meerdervoort rijdt om via de Hugo de Grootstraat, Van de Spiegelstraat, Van Spijkstraat en de Zoutmanstraat.
 • De Zeestraat is van maandag 7 tot en met vrijdag 25 juni afgesloten tussen de Bazarstraat en de Javastraat. Doorgaand verkeer vanaf de Zeestraat rijdt om via de Bazarstraat en De Ruijterstraat richting Javastraat.

Er zijn extra verkeersregelaars om verkeer in goede banen te leiden.

Vanaf 16 juni tot en met 10 augustus:

De Prinsessewal/Hogewal aan de kant van de Koninklijke stallen is afgesloten.

 • De Prinsessewal richting Piet Heinplein is een doodlopende straat.
 • De Paleistuin blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Van 7 juli tot en met 10 augustus:

De Mauritskade tussen de Willemstraat en de hoek met het Louis Couperusplein is afgesloten.
Verkeer vanaf de Koningskade richting Mauritskade rijdt:

 • via de Javastraat/Alexanderstraat of
 • via het Korte Voorhout en de Parkstraat.

Omleidingsroutes van 7 juni tot en met 7 juli 2021

Omleidingsroutes van 7 juli tot en met 10 augustus 2021

Bereikbaarheid winkels tijdens afsluiting Piet Heinplein van 7 juni tot en met 23 juli 2021

Omleidingsroutes voor fietsers

Vanaf 31 mei tot en met 10 augustus:

De Elandstraat is tussen de kruising Zoutmanstraat/Vondelstraat richting Malieveld afgesloten.
Fietsen richting de Waldeck Pyrmontkade blijft mogelijk.

Vanaf 7 juni tot en met 23 juli:

 • De Anna Paulownabrug en Kortenaerkade zijn afgesloten voor fietsers. Omrijden kan via de zijstraten.
 • De Hogewal richting Malieveld is afgesloten. Fietsers kunnen omrijden via de Kortenaerkade. Fietsen richting Elandstraat blijft mogelijk.

Van 7 juli tot en met 10 augustus:

Het fietspad bij de Mauritskade is afgesloten. Fietsers rijden om via de Nassaulaan/Sophialaan/ Alexanderstraat.

Van schets- naar definitief ontwerp

Het plan voor de herinrichting van het Piet Heinplein en de vervanging van de kademuren is op verschillende momenten besproken met omwonenden.

 • Op 19 februari 2020 lag er een schetsontwerp. De reacties daarop heeft de gemeente zoveel mogelijk verwerkt in een concept voorontwerp. Er is rekening gehouden met de beschikbare ruimte, (veiligheids)eisen en de grote hoeveelheid kabels en leidingen rond het Piet Heinplein.
 • In juni 2020 is het concept voorontwerp aan omwonenden toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Ook is er huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid. Omwonenden en belanghebbenden konden reageren op het concept voorontwerp. Na verwerking van de reacties is het concept voorontwerp naar het college van B&W gestuurd. Die heeft op 23 april 2021 ingestemd met het plan.
 • De gemeente maakt nu een definitief ontwerp. Daarin verwerkt ze nog een aantal punten die niet zijn meegenomen in het concept voorontwerp. Zo komt bij de aanlegplek langs het water een bank over de hele lengte en zijn rond het terras van Bagels & Beans nog wat aanpassingen nodig. De plannen legt ze vast in een tekening. In het 1e kwartaal van 2022 begint de uitvoering.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met omgevingsmanager Bart de Haan via het e-mailadres kademuren@denhaag.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer (070) 752 55 97.